Cung cấp thiết bị toàn bộDAIRY PROJECT EXAMPLES

DAIRY PROJECT EXAMPLES 2

POLIPEPTIDE PROJECT EXAMPLES

EGG PROJECT EXAMPLES

EGG PROJECT EXAMPLES 2

PLANT PROTEIN BEVERAGE PROJECT EXAMPLES

BEVERAGE PROJECT EXAMPLES

PHARMACEUTICAL PROJECT EXAMPLES

PHARMACEUTICAL PROJECT EXAMPLES 2

PHARMACEUTICAL PROJECT EXAMPLES 3

BIOTECHNOLOGICAL PROJECT EXAMPLES

BIOTECHNOLOGICAL PROJECT EXAMPLES 2

EVAPORATION PROJECT EXAMPLES 2

RICE BRAN PROTEIN FIBER PROJECT EXAMPLES 2

ANIMAL BLOOD POWDER PROJECT EXAMPLES 2


 

Khách hàng của chúng tôi

Suốt 10 NĂM qua, VNC luôn lấy phương châm phục vụ khách hàng đó là: UY TÍN, CHÂN THÀNH và TẬN TỤY. Ngũ Châu Việt Nam có khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, gồm các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, gas, xử lý nước,...
Liên hệ

Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image