Bơm men inox vi sinh

Bơm men inox vi sinh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(Đã được đánh giá 5 sao, trong 1 lần)

Các loại bơm men vi sinh chất lượng cao

VNC chuyên cung cấp các loại bơm vi sinh chất lượng cao đặc biệt là bơm men inox vi sinh với đầy đủ kích cỡ, công suất theo yêu cầu:

Sanitary Rotor Pump/Bơm men inox vi sinh

Rotor pump is also named rotary lobe epump, three-lobe pump, sole pump,etc. When the 2 simultaneous reverse rotating rotors (with 2-4 gears)revolve, it produces suction force at the inlet(vacuum),which intakes the material delivered.The 2 rotors divide the rotor housing into many smaller parts and revo-lve in the sequence of a-*b—>c—>-d.When it revolves to position a,only housing I is filled with medium;when it revolves to position b,housing B encloses part of the medium,when it goes to position c,housing A encloses medium,and finally it goes to position d.then housing A,B and II are interlinked and the medium is transported to the outlet.As this process is repeated, medium(material)is transpor-ted continuously.

Bơm cánh quạt/bơm men inox vi sinh cũng được đặt tên quay epump thùy, bơm ba thùy, bơm duy nhất, vv Khi đồng thời 2 cánh quạt quay ngược lại (với 2-4 bánh răng) xoay, nó tạo ra lực hút ở đầu vào (chân không), mà đợt tuyển sinh các delivered.The liệu 2 cánh quạt chia nhà ở rotor thành nhiều phần nhỏ hơn và revo-LVE trong trình tự của một * b-> c->-d. Khí nó xoay vào vị trí một, chỉ có nhà tôi được làm đầy với trung bình, khi nó xoay đến vị trí b, nhà B bao quanh một phần của môi trường, khi nó đi vào vị trí c , nhà ở A bao quanh trung bình, và cuối cùng nó đi vào vị trí nhà ở d.then A, B và II được liên kết với nhau và môi trường được vận chuyển đến outlet.As quá trình này được lặp đi lặp lại, trung bình (vật chất) là transpor-ted liên tục.

 

Thông số kỹ thuật của bơm men inox vi sinh

Model

Flow per 100 Rotation

Suggested roaton speed

Capacity

Power

"KW"

HTL-3

3L

200-500

300-800

0.55

HTL-6

6L

200-500

650-1600

0.75

HTL-8

8L

200-500

850-2160

1.5

HTL-12

12L

200-500

1300-3200

2.2

HTL-20

20L

200-500

2100-5400

3

HTL-30

30L

200-400

3200-6400

4

HTL-36

36L

200-400

3800-7600

4

HTL-52

52 L

200-400

5600-11000

5.5

HTL-66

66L

200-400

7100-14000

7.5

HTL-78

78L

200-400

9000-18000

7.5

HTL-100

100L

200-400

11000-22000

11

HTL-135

135L

200-400

15000-30000

15

HTL-160

160L

200-400

17000-34000

18.5

HTL-200

200L

200-400

21600-43000

22

 

 

Xem thêm

 

Khách hàng của chúng tôi

Suốt 10 NĂM qua, VNC luôn lấy phương châm phục vụ khách hàng đó là: UY TÍN, CHÂN THÀNH và TẬN TỤY. Ngũ Châu Việt Nam có khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, gồm các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, gas, xử lý nước,...
Liên hệ

Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image