Van chuyển hướng inox vi sinh

Van chuyển hướng inox vi sinh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(Đã được đánh giá 5 sao, trong 5 lần)

Sản phẩm van chuyển huớng inox vi sinh của VNC - HONTO đã được sử dụng sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, hóa chất, gas, hóa chất, xử lý nước...trên khắp mọi miền đất nước. VNC - HONTO TỰ TIN là nhà kinh doanh hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực VAN INOX (đặc biệt các loại VAN BI INOX), ĐƯỜNG ỐNG và PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG INOX.

Pneumatic or Manual/Sản phẩm Van inox chuyển hướng điều khiển khí nén hoặc bằng tay do VNC chế tạo

Advantages/Điểm mạnh của van chuyển huớng inox vi sinh

New type of sanitary disconnecting/reversing valve has more safeness, cleanness, durability and aesthetic property.

Loại van inox vi sinh mới ngắt/đảo chiều có tính an toàn, vệ sinh, độ bền và tính thẩm mỹ.

With open-type bracket to separate pneumatic head from valve body, can check shaft seal directly. This design separates valve driving device from product part to avoid separation from valve body to pneumatic equipment and product part, and avoid heat transmission from valve body to pneumatic equipment.Normally-open(NO) can be converted to normally-closed (NC) shortly.

Với kiểu khung mở để táchđầu khí nén từ thân van, có thể kiểm tra gioăng trực tiếp. Thiết kế này tách vật dẫn van từphần sản phẩm để tránh tách thân van ra khỏi thiết bị khí nén và phần sản phẩm, vàtránh lây truyền nhiệt từ thân van sang đầu khí nén. Mở thông thường (NO) có thểđược chuyển đổi sang đóng thông thường(NC) trong thời gian ngắn.

Ball-shaped valve body has ideal liquidity,cleanness.

Thân van hình quả bóng có dẫn dòng lý tưởng, vệ sinh.

Be milder to material treatment.

Được nhẹ hơn để xử lý nguyên liệu.

Standard design for valve fitting ensure high flexibility and diversity in connection and combination.

Tiêu chuẩn thiết kế cho phù hợp đảm bảo van linh hoạt cao và sự đa dạng trong kết nối và kết hợp.

Metal stopping ensures longer service lifetime of sealing fast, convenient assembly and repair operation.

Chặn bằng kim loại đảm bảo tuổi thọ gioăng, lắp ráp thuận tiện và sửa chữa dễ dàng.

Material/Chất liệu cấu thành van chuyển huớng vi sinh inox

Connect part between product and medium 304 or 316L

Kết nối phần giữa sản phẩm và phần trung gian inox 304 hoặc inox 316L

Sealing material: standard configuration (EPDM), silica gel and fluorine gel are available for selection.

Chất liệu gioăng: cấu hình tiêu chuẩn (EPDM), silica gel và gel flo có sẵn để lựa chọn.

Surface treatment/Xử lý bề mặt

External part/Phần ngoài

Sandblasting treatment/xử lý phun cát Ra<1.6µm

Matt finish<0.6µm

Internal part/Phần trong

Polishing/đánh bóng Ra<0.6µm

Quality requirements for compressed air used in actuators

Yêu cầu chất lượng khí nén được sử dụng trong thiết bị truyền động

Compressed air connection: furnish air pipe with air connector R1/8"

Kết nối khí nén: ống dẫn khí với kết nối không khí R1 / 8 "

Maximum particle size: 0.01 mm

Kích thước hạt tối đa: 0,01 mm

Maximum oil content: 0.08ppm

Hàm lượng dầu tối đa: 0.08ppm

Dew point: 10"C or lower below atmospheric temperature

Điểm sương: 10 "C hoặc thấp hơn nhiệt độ không khí bên dưới

Maximum water content: 7.5g/kg

Hàm lượng nước tối đa: 7.5g/kg
 
 

Khách hàng của chúng tôi

Suốt 10 NĂM qua, VNC luôn lấy phương châm phục vụ khách hàng đó là: UY TÍN, CHÂN THÀNH và TẬN TỤY. Ngũ Châu Việt Nam có khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, gồm các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, gas, xử lý nước,...
Liên hệ

Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image