Van màng inox vi sinh

Van màng inox vi sinh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(Đã được đánh giá 4.83 sao, trong 6 lần)

Sản phẩm van màng inox vi sinh của VNC - HONTO đã được sử dụng sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, hóa chất, gas, hóa chất, xử lý nước...trên khắp mọi miền đất nước. VNC - HONTO TỰ TIN là nhà kinh doanh hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực VAN INOX (đặc biệt các loại VAN BI INOX), ĐƯỜNG ỐNG và PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG INOX.

Diaphragm Valve (Pneumatic or Manual)/van màng inox vi sinh (điều khiển khí nén or/hoặc bằng tay)

Application/Ứng dụng cảu van màng inox 316

 

VNC - Honto Company offers all kinds of aseptic diaphragm valves for treatment flow with strict sanitary requirements. Modular design of valves ensures that valve components are of high quality and are made in accordance with standardized requirements.

Công ty van inox vi sinh VNC - Honto cung cấp tất cả các loại van màng inox vô trùng cho xử lý dòng với yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt. Thiết kế mô-đun của van inox vi sinh đảm bảo rằng các thành phần van inox có chất lượng cao và được thực hiện phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn hóa.

Working principle/Nguyên lý hoạt động của van màng inox vi sinh

Our aseptic diaphragm valve system is made up of widely-inspected weir-type diaphragm valve, actuator with relevant control and indication unit as well as diaphragm.

Hệ thống van màng inox vi sinh vô trùng của chúng tôi (VNC) được cấu tạo bởi van màng inox dạng lưới chắn dễ kiểm tra, cùng đầu khí nén điều khiển cũng như các cấu kiện đi kèm.

Standard design/Tiêu chuẩn thiết kế van

Through modular design of aseptic diaphragm valves, nearly all possible configurations are workable. Diaphragm valve consists of following parts:

Thông qua thiết kế mô-đun của van màng inox vi sinh vô trùng, gần như tất cả các cấu hình có thể là hoàn toàn khả thi. Van màng inox bao gồm các phần sau đây:

Actuator-manually operated or air-actuated Diaphragm-man-made rubber with all kinds of hardness.

Thiết bị truyền động-vận hành bằng tay hoặc không khí nén, màng nhân tạo cao su với tất cả các loại độ cứng.

Valve body-standard type is two-way valve, but can be other configuration. Valve body can be offered according to several kinds of surface glossiness and the interface of different pipe fittings.

Van màng inox vi sinh loại tiêu chuẩn là van inox hai chiều, nhưng có thể được cấu hình khác. Thân van van inox có thể được cung cấp theo nhiều loại độ bóng bề mặt và giao diện của phụ kiện đường ống khác nhau.

You may combine these three parts at will. VNC - Honto Company has offered most commonly used standard series products and more optional parts are available for choice.

Bạn có thể kết hợp ba phần theo ý thích. Công ty van inox vi sinh VNC - Honto đã cung cấp thường sử dụng dòng sản phẩm tiêu chuẩn hoặc các bộ phận tùy chọn có sẵn để lựa chọn.

VNC - Honto Company offers all kinds of aseptic diaphragm valves for treatment flow with strict sanitary requirements. Modular design of valves ensures that valve components are of high quality and are made in accordance with standardized requirements.

 

Công ty van inox vi sinh VNC - Honto cung cấp tất cả các loại van màng inox vô trùng cho xử lý dòng với yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt. Thiết kế mô-đun của van inox vi sinh đảm bảo rằng các thành phần van inox có chất lượng cao và được thực hiện phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn hóa.

Working principle/Nguyên lý hoạt động của van

Our aseptic diaphragm valve system is made up of widely-inspected weir-type diaphragm valve, actuator with relevant control and indication unit as well as diaphragm.

Hệ thống van màng inox vi sinh vô trùng của chúng tôi được cấu tạo bởi van màng inox dạng lưới chắn dễ kiểm tra, cùng đầu khí nén điều khiển cũng như các cấu kiện đi kèm.

Standard design/Tiêu chuẩn thiết kế, cấu tạo cảu van màng inox

Through modular design of aseptic diaphragm valves, nearly all possible configurations are workable. Diaphragm valve consists of following parts:

Thông qua thiết kế mô-đun của van màng inox vi sinh vô trùng, gần như tất cả các cấu hình có thể là hoàn toàn khả thi. Van màng inox bao gồm các phần sau đây:

Actuator-manually operated or air-actuated Diaphragm-man-made rubber with all kinds of hardness.

Thiết bị truyền động-vận hành bằng tay hoặc không khí nén, màng nhân tạo cao su với tất cả các loại độ cứng.

Valve body-standard type is two-way valve, but can be other configuration. Valve body can be offered according to several kinds of surface glossiness and the interface of different pipe fittings.

Van màng inox vi sinh loại tiêu chuẩn là van inox hai chiều, nhưng có thể được cấu hình khác. Thân van van inox có thể được cung cấp theo nhiều loại độ bóng bề mặt và giao diện của phụ kiện đường ống khác nhau.

You may combine these three parts at will. VNC - Honto Company has offered most commonly used standard series products and more optional parts are available for choice.

Bạn có thể kết hợp ba phần theo ý thích. Công ty van inox vi sinh VNC - Honto đã cung cấp thường sử dụng dòng sản phẩm tiêu chuẩn hoặc các bộ phận tùy chọn có sẵn để quý khách hàng lựa chọn.

 

 
 

Khách hàng của chúng tôi

Suốt 10 NĂM qua, VNC luôn lấy phương châm phục vụ khách hàng đó là: UY TÍN, CHÂN THÀNH và TẬN TỤY. Ngũ Châu Việt Nam có khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, gồm các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, gas, xử lý nước,...
Liên hệ

Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image