Van lấy mẫu inox vi sinh nối clamp

Van lấy mẫu inox vi sinh nối clamp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(Đã được đánh giá 5 sao, trong 2 lần)

Sản phẩm của VNC - HONTO đã được sử dụng sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, hóa chất, gas, hóa chất, xử lý nước...trên khắp mọi miền đất nước. VNC - HONTO TỰ TIN là nhà kinh doanh hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực VAN INOX (đặc biệt các loại VAN BI INOX), ĐƯỜNG ỐNG và PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG INOX.

Sanitary Sample Valves (Welded, Clamped, Threaded)/Van lấy mẫu inox vi sinh (nối hàn, nối ren và nối clamp)

Application/Ứng dụng

It is widely applied to taking sample from pot body or pipeline under aseptic condition, and can conduct sterilization treatment before and after sample taking each time.

Van inox lấy mẫu được áp dụng rộng rãi để lấy mẫu từ nồi hoặcđường ống trong điều kiện vô trùng, và có thể tiến hành xử lý khử trùng trước và sau mỗi lần khi lấymẫu.

Advantages/Ưu điểm

Sterilization can be conducted at original position with vapour or alcohol.

Khử trùng có thể được thực hiện tại vị trí ban đầu với hơi hoặc rượu.

Material is directly sealed with diaphragm

Vật liệu trực tiếp niêm phong với lưới

Sampling is typical, with good repetitiveness

Lấy mẫu là điển hình mang tính đại diệntốt

Secondary pollution is avoided, sampling in large or small quantity is both workable.

Ô nhiễm thứ cấp là tránh được, lấy mẫu với số lượng lớn hay nhỏ đều hoàn toàn khả thi.

Technical parameters/Thông số kỹ thuật

Maximum working pressurefvalve is closed): 10bar Maximum sterilization temperature: 121~134°C

Material/Chất liệu

Valve body: Stainless steel 304 or 316L

Thân van: thép không gỉ/inox 304 hoặc inox 316L

Valve rod: Stainless steel 304 or 316L

Thanh van: thép không gỉ/inox 304 hoặc inox 316L

Standard design/Thiết kế tiêu chuẩn

VNC - Honto aseptic type sampling valve is made up of three parts, namely one valve body, one valve head and one diaphragm. Rubber diaphragm is placed on the shaft core of valve head and is used as valve cartridge with malleability. Valve body and valve head can be replaced.

Van inox lấy mẫu VNC - Honto là loại vô trùng lấy mẫu được cấu tạo ba phần, cụ thể là một thân van, van một đầu và một tấm lưới. Màng cao su được đặt trên lõi trục đầu van inox và được sử dụng như hộp van với tính mềm dẻo. Thân van và đầu van có thể được thay thế.

 

 
 

Khách hàng của chúng tôi

Suốt 10 NĂM qua, VNC luôn lấy phương châm phục vụ khách hàng đó là: UY TÍN, CHÂN THÀNH và TẬN TỤY. Ngũ Châu Việt Nam có khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, gồm các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, gas, xử lý nước,...
Liên hệ

Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image Bia Hà Nội image Bia Sài Gòn image Menvodka image Eresson image